Guardian Head HAR.1943.53.41

Tianlongshan Guardian Head HAR.1943.53.41 perspective 2
Tianlongshan Guardian Head HAR.1943.53.41 perspective 3
Tianlongshan Guardian Head HAR.1943.53.41 perspective 4